Arbeid Technologie Zakelijk

Veiligheidsregio Twente snelt naar hoog niveau van digitalisering met SinglePoint-for-All

Leestijd: 3 minuten

logo split         Persbericht                                                           

 

 

 

Enschede/Eindhoven, 1 februari 2018 – Om alle taken op het gebied van advisering en brandveiligheid te kunnen borgen, heeft Brandweer Twente, als onderdeel van Veiligheidsregio Twente (VRT), gekozen voor het gebruik van het integrale samenwerkings- en  informatieplatform SinglePoint-for-All van Split~Vision.

De sector Brandveiligheid zet zich dagelijks in voor de veiligheid van ruim 625.000 inwoners in het verzorgingsgebied van 14 Twentse gemeenten. Middels een integrale oplossing voor onder andere objectinformatie, workflows, planning en controles beoogt Brandweer Twente een gedegen advies te kunnen geven over brandveiligheidsrisico’s. Dit geldt eveneens voor het uitoefenen van een zo optimaal mogelijk toezicht brandveiligheid.

Objectgericht werken naar een hoger niveau
De sector Brandveiligheid brengt advies uit over brandveiligheidsrisico’s en hoe deze te verkleinen. Een optimale informatievoorziening, maximaal toezicht op brandveiligheid en een betrouwbare digitale bereikbaarheidskaart zijn hierbij van groot belang. Dagelijks dienen grote hoeveelheden informatie en gegevens over gebouwen, locaties, evenementen, activiteiten, controles, voorlichting (en meer) te worden verwerkt. Daarom ontstond er behoefte aan een betrouwbare informatieoplossing, die op een gebruiksvriendelijke, intuïtieve en tevens mobiele wijze ondersteuning biedt aan een integrale werkwijze. Bovendien maakt dit systeem het mogelijk dat alle beschikbare informatie vanuit brandveiligheid, real time beschikbaar komt voor de repressieve brandweermedewerkers. Daarmee wordt veilig repressief optreden bevorderd.

Behoeften inlossen en ambities waarmaken
Met het oog op de steeds sneller en verdergaande lokale digitalisering en afstemming op landelijke voorzieningen, is Brandweer Twente eind 2017 op zoek gegaan naar een partner die zowel qua visie áls geboden oplossingen aan de verwachtingen van een nieuw gebruiksvriendelijk systeem kan voldoen.

foto splitSectorhoofd Brandveiligheid van Brandweer Twente is erg enthousiast: “Met Split~Vision kunnen we op een professionele en gebruiksvriendelijke manier risicogericht werken. Het systeem is toepasbaar voor alle werkprocessen op het gebied van Brandveiligheid. We kunnen hierdoor op ieder gewenst moment over de juiste data beschikken, waardoor we zowel intern als extern onze klant optimaal kunnen bedienen. Onze werkprocessen worden door Split~Vision efficiënter en effectiever ingericht.”

Brandweer Twente heeft de overstap naar een nieuwe en integrale oplossing weloverwogen gemaakt. Split~Vision heeft tijdens het aanbestedingstraject aangetoond zich te kunnen verplaatsen in de behoeften van de brandweer, het werkveld en de daarbij behorende functionele oplossingen. Mede door de focus op integraliteit, ‘out of the box’ denken en een pragmatische aanpak heeft Split~Vision laten zien een partner voor de VRT te kunnen zijn op het gebied van risico- en objectgericht werken.

Scope
Brandweer Twente beoogt snel te schakelen en legt een uitdagende streefdatum voor de livegang neer. Vanaf medio april 2018 wordt SinglePoint-for-All ingezet voor de belangrijkste processen binnen de sector Brandveiligheid. De implementatie bevat onder andere de realisatie van functionaliteiten voor:

  • Toezicht en planning middels een objectenportaal;
  • Integratie van objectinformatie;
  • Mobiele app voor controles;
  • Workflow van de medewerker en het afhandelen van zijn of haar zaken;
  • Het genereren van documenten en vastleggen van tekeningen;
  • Email integratie en postregistratie;
  • Collegiaal toetsen en inzicht verschaffen in voortgang;
  • Rapportages en genereren van management informatie.

Inmiddels zijn de kerngroep van de sector Brandveiligheid en Split~Vision gezamenlijk gestart met het samenstellen van de functionele componenten voor de portalen. Eveneens wordt gewerkt aan  de analyse van gegevens-, data- en processtromen.

Einde Persbericht

Over Split~Vision

Split~Vision is een Nederlandse adviesorganisatie en softwareontwikkelaar uit Eindhoven, gespecialiseerd in proces- en informatiemanagement. Daarbij ligt de focus op het kunnen aanbrengen van structuur in een organisatie. In de overgang naar volledige digitale klant- en zaakgerichte dienstverlening staan de verbindingen tussen bedrijfsvoering, informatie en ICT centraal. Tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken in een geïntegreerde klant, project, zaak, DMS en object omgeving, dat is wat we willen. De beheerlast die daarbij komt kijken is veelal te hoog. Deze uitdaging is Split~Vision aangegaan, niet vanuit de techniek maar vanuit de bedrijfsvoering. En met succes! Door een unieke en krachtige visie op klant, organisatie en bedrijfsvoering en de realisatie van organisatie visies met slimme geïntegreerde functionaliteiten zijn zij in staat om informatieverwerking en informatiemanagement voor organisatie en mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken.  Met een grote klantenkring heeft Split~Vision veel kennis en ervaring met de integratie van informatie, processen en procedures.

I-Controler is een door Split~Vision zelf ontwikkelde kernregistratie, informatie-, procesmanagement en architectuurtool voor centraal beheer van bedrijfsvoering, informatie en ICT en is inmiddels al door veel organisaties met succes geïmplementeerd.

SinglePoint-For-All, de all-in-one SharePoint oplossing. SinglePoint-for-All biedt organisaties een integraal samenwerkingsplatform op basis van doelgroep specifieke portalen voor o.a. zaak, document, project, klant, object, DMS, RMA en meer.

Voor redactionele informatie:
Influx PR – Jakob Brons – E: jakob@influx-pr.com, tel.: 055 366 3034

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.