Arbeid Human interest

Vakgenoten uit corporatiebranche bouwen gezamenlijk aan Sensus-methode

Leestijd: 3 minuten

Meer kwaliteit en efficiënter werken door kennisdelen

Maarssen, 31 augustus 2010 – Als we het hebben over procesbeschrijven lijkt het vaak of het wiel steeds opnieuw uitgevonden moet worden. Zou het niet veel eenvoudiger zijn om bestaande kennis binnen de branche met elkaar te delen? Bundeling van de al aanwezige kennis bij corporaties bespaart veel tijd en energie. De Sensus-methode – dé expert op het gebied procesmanagement – maakt dit nu mogelijk met een nieuw initiatief: ‘Procescommunity Woningcorporaties’. Via dit netwerk wil de Sensus-methode het delen van kennis over processen stimuleren. Door beschreven processen te beoordelen, aan te vullen en te verbeteren kunnen vakgenoten samen werken aan procesoptimalisatie en kwaliteitsverbetering binnen de corporatiebranche en bovendien de performance met elkaar vergelijken.

De Sensus-methode stelt zich graag op als kennispartner als het gaat om het beschrijven en verbeteren van processen. “Samen kunnen corporatiemedewerkers bouwen aan de optimale procesbasis gekoppeld aan benchmark informatie voor corporaties”, vertelt Hans Haack, directeur van de Sensus-methode. “Daar is de gehele branche bij gebaat”. Branchegenoten kunnen zelf processen aandragen, waardoor een breed gedragen ‘best practice’ voor de markt ontstaat. Door aan deze uniforme processen ook nog benchmark informatie te koppelen, ontstaat een totaal inzicht in de performance van de branche Zo ontstaat een benchmark voor corporaties, zodat onderlinge performance kan worden vergeleken. Eerdere initiatieven op dit gebied verzandden vaak, omdat de vergelijkbaarheid van informatie een struikelblok was. De Sensus-methode heeft met de Procescommunity dit struikelblok weggenomen door uit te gaan van meetbare processen.

Nieuwe manier van kennisdelen
Waar organisaties voorheen hun (proces)informatie voor zich hielden, zie je overal de trend ontstaan waarbij kennis delen centraal staat. Met dit initiatief wil de Sensus-methode een constructieve bijdrage leveren aan het bewustzijn rond kennisdelen. Door kennis te delen via de Procescommunity Woningcorporaties krijgt de branche een nieuwe impuls. Daarnaast is de Procescommunity Woningcorporaties ook gekoppeld aan de Linkedin groep ‘Procescommunity Woningcorporaties’, waar discussies kunnen worden gevoerd over de processen en de nieuwste ontwikkelingen in de branche kunnen worden gevolgd.

De voordelen van het delen van informatie via de procescommunity zijn groot:
• Gezamenlijk werken aan processen die de interne en onderlinge communicatie verbeteren; hierdoor is het draagvlak van de te implementeren processen groter.
• De te implementeren processen kunnen sneller verspreid worden; zo ontstaat er een hoge mate van loyaliteit ten opzichte van de processen.
• Door de inbreng van verschillende ervaren corporatiemedewerkers ontstaan er betere processen die gezamenlijk zijn ontwikkeld. Maar met name kan de informatie vergeleken worden met de eigen corporatie; ‘Hoe doen wij het ten opzichte van de markt?’.
• Door uit te gaan van één universele taal bij het procesbeschrijven, worden processen die nu nog verschillen, vastgelegd in één standaard; hierdoor wordt het onderlinge begrip gestimuleerd.
• Voorbeelden van processen zijn in te zien en te beoordelen aan de hand van polls. Vanzelfsprekend zijn de beschreven processen voor Sensus-klanten gratis beschikbaar.

Over de Sensus-methode
De Sensus-methode is gericht op het beschrijven en vastleggen van bedrijfsprocessen in een universele taal. Belangrijkste doelstellingen: het creëren van draagvlak voor procesgericht denken binnen organisaties en het voeren van discussies op basis hiervan. Procesgericht denken krijgt hierdoor binnen organisaties een vaste plaats in de dagelijkse bedrijfsvoering. Eenduidige procesbeschrijving door verschillende organisaties binnen dezelfde branche biedt de mogelijkheid processen én de procesinformatie eenvoudig uit te wisselen en te implementeren binnen andere organisaties.

Voor meer informatie over de Sensus-methode of voor deelname aan de Procescommunity Woningcorporaties, kijk op www.sensus-methode.nl of ga naar direct naar de Procescommunity Woningcorporaties.

De Procescommunity Woningcorporaties bevindt zich nog in een pilotfase, die nu naast voor de Sensus-gebruikers ook open is gesteld voor andere personen die actief zijn in de corporatiebranche. Er kan direct worden ingelogd om processen in te zien, te reageren op processen en enquêtes in te vullen. Verbeterpunten horen we graag, om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor de corporatiewereld.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.