Binnenland Justitie Overig

Alcoholslotprogramma ingevoerd

Sinds 1 december 2011 kan de maatregel van het alcoholslotprogramma worden opgelegd. Het Alcoholslotprogramma (“ASP”) bestaat uit een alcoholslot in de auto en een begeleiding van de overtreders om ze op de gevaren van alcohol in het verkeer te wijzen. Het Centraal Bureau Rij-vaardigheidsbewijzen (CBR) legt de maatregel op. Het alcoholslotprogramma wordt verplicht voor zware […]

Justitie

Nieuwe wetgeving gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2012 is de wet tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Hierna zal worden ingegaan op twee belangrijke wijzigingen. Ten eerste wordt bij echtscheiding het tijdstip waarop de gemeenschap van goederen eindigt vervroegd naar het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding. Voorheen gold dat de gemeenschap […]

Justitie

Aansprakelijkheid bij ongeluk

Voor mensen die betrokken raken bij een ongeluk is het vaak onduidelijk hoe het is geregeld met aansprakelijkheid. Dit komt mede door het feit dat veel mensen denken dat de aansprakelijkheid volledig bij de schuldige partij ligt. Dit is echter niet altijd het geval. De termen schuld en aansprakelijkheid lijken voor de meeste mensen een […]

Justitie Overig

Wettelijke indexering kinder- en partneralimentatie in 2012 1,3%

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie de wettelijke indexering bepaald aan de hand van de loonindexcijfers. Per 1 januari 2012 wordt de te betalen kinder- en partneralimentatie automatisch verhoogd met 1,3%. Indexering geldt zowel voor door de rechtbank vastgestelde alimentatie als voor in onderling overleg overeengekomen alimentatie. Het is van belang om […]

Justitie

Advocaat Arbeidsrecht

Schouten Advocaten  is gelegen in de provincie Utrecht en heeft vele jaren ervaring en meerdere advocaten in dienst. Door de tijd heen heeft Schouten Advocaten bewezen een slagvaardig advocatenkantoor te zijn, waaronder als advocaat arbeidsrecht. De kwaliteiten van het advocatenkantoor is breed en diep vanwege de meerdere advocaten met allen verschillende specialisaties betreffende verschillende vormen […]