Arbeid Binnenland Economie Zakelijk

Wangedrag geeft hoge ontslagvergoeding

Hiaat in het nieuwe ontslagrecht? Een werkgever kan een werknemer volgens het nieuwe ontslagrecht ontslaan als de werknemer ‘verwijtbaar’ handelt. Ofwel, wangedrag kan leiden tot baanverlies. Op zich niet opmerkelijk. Wel opmerkelijk is dat werknemers ondanks misdraging(en) regelmatig flinke ontslagvergoedingen van de rechter meekrijgen. Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist licht toe. Twee voorbeelden: Voorbeeld 1: […]

Arbeid Economie Zakelijk

De billijke vergoeding bij ontslag

Sinds 1 juli 2015 hebben de meeste werknemers die 2 jaar of langer in dienst zijn recht op een transitievergoeding bij ontslag. Die vergoeding is meestal geen vetpot (vaak 1/3 maandsalaris per dienstjaar). Maar als sprake is van ‘ernstig verwijtbaar’ handelen of nalaten van de werkgever, kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding […]

Arbeid Juridisch

Ontslagverzoek werknemer geeft hoogste vergoeding

  Ontslagverzoek door werknemer levert hoogste ontslagvergoeding! Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op verzoek van een werknemer is de ontslagvergoeding hoger dan indien het verzoek afkomstig is van de werkgever. Deze opmerkelijke uitkomst volgt uit een dossier-analyse van Ontslagspecialist. Het onderzoek Een werkgever kan ontslag van een werknemer verzoeken aan de kantonrechter. Dat is […]

Arbeid Binnenland Economie Financieel Opleiding Overig Zakelijk

Vaststellingsovereenkomst is populairste ontslagroute

Vaststellingsovereenkomst is de populairste ontslagroute Ontslag kan in hoofdzaak op vier manieren plaatsvinden, namelijk ‘op staande voet’, via het UWV, via de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Ontslagpecialist heeft onderzocht welke ontslagroute het meest wordt gebruikt. Hiertoe zijn 500 dossiers onderzocht, waarbij gekeken is welke ontslagroute is gevolgd en hoelang een ontslagprocedure gemiddeld duurde. Uit […]